Moss Avis er den største lokalavisen for Mosseområdet. Avisa dekker kommunene Moss, Råde, Rygge, Våler og Vestby. Ansvarlig redaktør er Pål Enghaug.