Priser 2017/2018

AKTIVITETSAVGIFT  – SES. 17/18

Medlemskontingent = 200,-
Støttemedlemskontingent = 350,-

 Senior A

 5250,-

 Senior B

 2950,-

 Yngres 15 – 18 år

 5250,-

 Yngres 12 – 14 år

 4750,-

 Yngres 9 – 11 år

4000,-

Yngres 8 år

1750,-

 Funksjonshemmede

 850,-

 Håndballskolen

 1200,-

Forklaring av aktivitetsavgift

På klubbens årsmøte 09.03.11 ble det besluttet at klubbens julekalender fortsatt skal bakes inn i det som nå kalles aktivitetsavgift.

På årsmøtet 15.03.12 ble det besluttet at det samme skulle være tilfelle for klubblotteriet (alle spillere mottar en bok på 75 lodd).

Kalendere og lodd står alle fritt til å beholde selv eller selge videre for å få tilbake deler av avgiften.

Aktivitetsavgiften vil bli delt i to betalinger.
1. forfall i september; 50% av hovedbeløp+hele beløpet for julekalender+medlemskontingent kr. 200 (medlemskontingenten står ikke i tabellen nedenfor)
2. forfall i januar; resterende 50% av hovedbeløpet+hele beløpet for lodd.

Tabell for utregning av aktivitetsavgift:

 Nivå

 Hovedbeløp

 Lodd

 Kalender

Totalt

 Senior A

3500,-

1000,-

 750,-

 5250,-

 Senior B

1200,-

1000,-

 750,-

 2950,-

 15-18 år

3500,-

1000,-

 750,-

5250,-

 12-14 år

3000,-

1000,-

750,-

4700,-

 9-11 år

2250,-

1000,-

 750,-

4000,-

8 år

1000,-

750,-

1750,-

 Håndballskolen

1200,-

 –

  –

 1200,-

 Funksjonshemmede

 850,-

 –

 –

 850,-

Rabatt for foreldreverv og søskenrabatt(50%) gis kun på hovedbeløpet. Det er kun mulig å oppnå en type rabatt pr. aktivt medlem. Søskenrabatten kommer til fratrekk på det yngste aktive medlem.

Klubblotteri og julekalender

HK Herulf Moss forholder seg til spillernes foreldre når loddbok og julekalendere deles ut for salg. Dette distribueres ut til foreldrene av lagets oppmann og kvitteres ut av forelder når det er mottatt.

Det er spillernes foreldre som er ansvarlige for selve salget av disse aktivitetene.
Lotteritilsynet spesifiserer at hvis barn under 15 år skal selge lodd/kalendere må dette skje i sammen med en voksen.
HK Herulf Moss sin praksis er således ikke i konflikt med disse regler så lenge det er en voksen som er ansvarlig for pengehåndteringen.

Innbetaling av klubblotteri og julekalender gjøres via faktura fra klubben og skal ikke gå via lagets oppmann.

Det presiseres at salg av lodd og kalendere er en meget viktig inntektskilde for klubben. Hvis lodd og kalendere blir solgt ut vil dette ikke være en økonomisk belastning for foreldrene. Om man ønsker å selge lodd og kalendere eller beholde de selv er et valg hver enkelt familie tar selv.

Alle spillere i yngres avdeling får tildelt likt antall lodd og kalendere for salg uavhengig av antall søsken som er aktive i klubben. Har man flere barn rabatteres dette via søskenrabatt på aktivitetsavgiften.

Antall lodd og kalendere som blir delt ut til spillerne vil fastsettes til en hver tid av klubbens styre og godkjennes på årsmøtet.