Innkallelse ekstraordinært årsmøte:

Styret innkaller medlemmer av HK Herulf Moss til ekstraordinært årsmøte 24. august kl. 18:00 i kantina i Mossehallen.

Under følger sakslisten for det ekstraordinære årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Valg av dirigent
Sak 3: Valg av protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne sakslisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Valg av styreleder og valg av medlem til valgkomitéen.

Spørsmål kan rettes til Stian Ferborg Andersen – Tlf 47 70 00 18 eller post@herulf.no