Kontaktinformasjon

Vil du bidra?

Har du lyst til og bidra med erfaringer og kunnskap for å drive Herulf videre mot nye høyder? Ta kontakt! Vi søker stendig kompetanse for å spisse organisasjonen. Kontakte post@herulf.no for mer informasjon!

Økonomi
Kenneth Akselsen
Telefon: 99 24 09 76
E-post: okonomi@herulf.no

Sportslig leder – Elite og rekrutt
Trond L Timmermann
Telefon: 91 00 98 20
E-post: trotim@msn.com

Sportslig leder – Yngre lag Christian Thue Bjørndal
Telefon: 40 89 87 66
E-post: christiab@nih.no