Styret innkaller medlemmer til årsmøte i HK Herulf Moss torsdag 25. mars 2021 kl. 1900.

Grunnet covid-19 vil årets møte avholdes digitalt. Alle som vil delta på årsmøte må melde seg på til post@herulf.no senest onsdag 24 mars 2021.

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av HK Herulf Moss i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan det rettes til styret på mob. 970 60 005 eller post@herulf.no

Innkalling (Teams-link) vil bli sendt ut til de som er påmeldt innen kl 18.30. Innkallingen sendes til oppgitt email-adresse ved påmelding.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret