Styret innkaller medlemmer til årsmøte i HK Herulf Moss torsdag 25. mars 2021 kl. 1900 ved klubbkontoret/kafèen i Mossehallen.

Forslag må være styret ihende senest 10. mars.


Viktig: Dersom smittevernreglene tilsier at årsmøtet ikke kan gjennomføres
ved fysisk møte, vil årsmøtet avholdes digitalt. Informasjon om dette sammen med saksliste og saksdokumenter vil publiseres på www.herulf.no 18. mars.


Spørsmål kan rettes til styret på mob. 970 60 005 eller post@herulf.no


Mvh Styret