Kjære Herulf-venner,

I desember er det hvert år en stor fest i Mossehallen, nemlig Grøtulf.  I år vil vi ikke kunne gjennomføre Grøtulf der små og store, sponsorer og frivillige, fyller hele Mossehallen i julekostymer og showkamper, og spiser grøt. Vi lover å ta dette igjen, om ikke en Grøtulf til våren eller sommeren, så kanskje en vår- eller sommerfest i Nesparken.

Et spesielt år har fått en brå slutt for mange av våre lag etter nedstenging av all idrett for barn og unge fra ungdomsskolealder og opp. Høsten har vært spesiell, med få kamper, noen lag ut og inn av karantene, og en usikkerhet om hva som skjer videre. Men takket være en utrolig dugnadsgjeng med trenere, foreldre og andre frivillige som har sørget for både utarbeidelse og etterlevelse av gode  smittevernsrutiner, så har vi stort sett opprettholdt våre treningsaktiviteter. Vi vil også takke Moss kommune og vaktmesterteamet for godt samarbeid slik at vi har kunnet ha trygge treninger og kamper i hallene.

Det eneste laget som har fått spille kamper tilnærmet som normalt har vært vårt 1. divisjonslag. Etter en sommer med mye usikkerhet fikk laget til slutt en god oppkjøring og har vist et godt potensial til å holde plassen i divisjonen, tross for begrensede ressurser og betydelige skadeplager.

Klubbens samarbeid med HK Rygge har blitt styrket igjennom året. Bredden og kvaliteten rundt satsningslagene på jente- og damesiden i regionen gir optimisme frem mot en oppstart av kamper igjen. Vi må også nevne samarbeidet med Son/DFI for 14-16 åringene på guttesiden som har gjort det mulig for flere å få et godt tilpasset trenings- og kamptilbud.

Selv i et år der Covid har krevd mye av alle frivillige ressurser opplever vi en stor entusiasme blant foreldre og barn i klubben. Håndballskolen har flere barn enn på mange år, og det er store kull på både jente- og guttesiden i flere lag. Det har blitt jobbet godt for å forhindre frafall i en spesiell periode, og styret vedtok også en midlertidig reduksjon i treningsavgift denne høsten som et tiltak for å bidra til dette. Noen lag har færre spillere enn ønskelig, og her skal vi forsøke med nye rekrutteringstiltak inn i 2021.

Fra styrets side så har dette året vært preget av usikkerhet knyttet til opprettholdelse av det sportslige tilbudet, betydelige inntektstap og krav til tilrettelegging for smittevern. Den økonomiske situasjonen har vært krevende men styret opplever å ha god kontroll. Nedstengning av kafeteriaen, et vanskelig sponsormarked og tapte publikums – og dugnadsinntekter gjorde at vi tidlig måtte iverksette tiltak. Det ble tidlig i covid-perioden gjort permitteringer og andre kostnadskutt for å sikre økonomien. Det var ikke ønskelig, men nødvendig. Vi har heldigvis fått kompensert deler av inntektsfrafallet og har kunnet opprettholde det meste av tilbudet etter sommeren. Vi må også her nevne Sparebank1 som gav oss verdifull støtte for nettopp at vi i andre enden av pandemiperioden skal ha et like godt tilbud som før. Så med bakgrunn i vesentlige kostnadskutt, offentlige støtteordninger og gaver så går vi derfor ut av 2020 med overskudd. Men inn i 2021 så er det mye usikkerhet knyttet til inntektssiden i klubben. Om du ser muligheter på sponsor/markedssiden eller på dugnadssiden så ta kontakt med Dino på kontoret eller styret. Vi vet vi vil miste verdifull omsetning i kafeteriaen gjennom vinteren/våren p.g.a. covid-19 og redusert aktivitet, og fra sommeren kan det bli endringer på hele kafeteriadriften i Mossehallen, så det blir flere tøffe tak igjennom vinteren for å tilpasset kostnadsnivået og jobbe med nye inntekter. Men dette klarer vi fint sammen.

Men dere, nå er det snart jul!

Vi håper dere følger med på daglige trekninger av gevinster i Herulfs julekalender. Gevinstene presenteres av våre flotte medlemmer, og er også en del av det å rekruttere flere. Vi ønsker alle våre spillere, trenere, ansatte, frivillige, foresatte, sponsorer og samarbeidspartnere en fin førjulsperiode, jul- og nyttårsfeiring. Så satser vi på at vi på nyåret kommer i gang med gode treninger og kamper.

Med hilsen

For styret i HK Herulf Moss
Tommy Dilling, styreleder