Bakgrunn og formål

Herulf ønsker at alle spillere og støtteapparat skal føle idrettsglede i trygge omgivelser.

Utbruddet av Covid-19 medfører at idrettslag må implementere smittevernstiltak og innrette seg etter gjeldende retningslinjer for smittevern fra Norges Håndballforbund (NHF) og Helsedirektoratet, samt sine lokale myndigheter; Moss Kommune.

Formålet her er å besvare spørsmålet: Hvordan skal vi praktisere disse retningslinjene og hvordan skal smitteverntiltak implementeres i Herulf?

Hva gjør vi hvis noen i klubben smittes?

 • Hvis en person er smittet eller ved mistanke om smitte, skal lokale helsemyndigheter kontaktes. Personen skal være i isolasjon og ikke trene eller spille kamp.
 • Personer som testes for Covid-19 skal ikke delta på trening eller kamp før testresultatet foreligger.
 • Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene. Du blir definert som nærkontakt dersom du har hatt kontakt med den smittede i over 15 minutter på under 2 meters avstand innen 48 timer før personen fikk sympton.
 • Hvert lag har oppnevnt en smittevernansvarlig. 
 • Smittevernsansvarlig i hvert lag plikter å være oppdatert på karantene- og smittesituasjon i eget lag. Dersom lag må avlyse treninger eller kamper på grunn av at spillere i laget er i karantene så skal smittevernsansvarlig i laget varsle klubbens smittevernsansvarlig. Dersom det oppstår smitte i laget skal klubbens smittevernsansvarlig kontaktes umiddelbart.
 • Klubben har oppnevnt en hovedsmittevernansvarlig i klubben. Ved smitte i et lag, skal lagets smittevernansvarlig kontakte klubbens hovedsmittevernsansvarlig. Sistnevnte informerer styreleder, deretter lagenes smitteansvarlige og foreldre/foresatte.
 • Kommunlege, styreleder og hovedsmittevernsansvarlig gjør vurderinger og igangsetter tiltak. 
 • Ved bekreftet smitte kontaktes driftsansvarlig for treningshallen. Smittevask av lokaler (toalett, garderober, hall, felles berøringspunkter) hvor den bekreftede smitte har oppholdt seg og utstyr som er blitt brukt (alle berørte håndballer og annet treningsutstyr) må gjennomføres. Disse lokalene stenges/utstyr avventes tatt i bruk til smittevask er gjennomført.

Informasjon og kommunikasjon

All informasjon gjeldende smittevern i klubben kommer til å oppdateres her på www.herulf.no etterhvert. Det vil bli det sentrale stedet for informasjon knyttet til dette. Skjer det endringer i nasjonale veiledere, vil Herulfs regler bli endret og oppdatert her.

All ny og viktig informasjon knyttet til Herulfs praksis vil bli kommunisert til foreldre, foresatte og medlemmer via e-post. Hvis det skulle dukke opp smitte i klubben, kommer også denne informasjonen på e-post.

Smittesporing

Ved smitte må vi lett kunne spore spillere, støtteapparat og foreldre/foresatte som har vært i hallen.

 • Trening: Spond har blitt innført som et obligatorisk verktøy. Alle spillere må avslå eller godkjenne trening. Støtteapparat, foreldre/foresatte og andre som er i hallen må skanne en QR-kode ved inngangspartiet.
 • Kamper: Spillerne til og med 12 år og yngre registreres med navn og telefonnummer av støtteapparatet. Spillere fra 13 år og støtteapparatet registreres i kamprapporten. Publikum registreres gjennom billettkjøp i Herulf-appen eller QR-kode. Klubben samler inn kontaktinfo på alle som jobber som frivillig og oppbevarer i ti dager.

Opplæring

Styret, trenere, oppmenn og lagenes smittevernansvarlige skal gjennomgå opplæring i smittevern og gjeldende retningslinjer i regi av NIF. NIF er i ferd med å utarbeide et eget web-kurs. I tillegg skal alle smittevernansvarlige i lagene ha en gjennomgang av klubbens retningslinjer og kantaktpunkter ved smitte. Alle spillere som er født i 2007 og tidligere skal gjennomføre et kurs om smittevern og gjeldende retningslinjer. Dette er e-lærningskurs som NHF er i ferd med å utvikle.

Herulfs reningslinjer gjelder alle i klubben

Alle spillere, støtteapparat og foreldre/foresatte må følge klubbens smittevernsregler for treninger, treningskamper og kamper.

Barne- og ungdomshåndballen (under 20 år):

1.divisjon:

 • Lag i lavere divisjoner kan pr. dags dato ikke trene med nærkontakt.

Kiosk/Kafe i Mossehallen:

Herulfs smitteplan og rutiner er gjennomgått og godkjent av korona-temaet i Moss Kommune.

Viktig kontaktinformasjon

Herulfs smittevernansvarlig:
– Fastlege Jens Lind-Larsen
– jens.lindlarsen@gmail.com

Relevant informasjon

Retningslinjer for smittevern fra Norges Håndballforbund (NHF)

Veileder for kamper og arrangement fra Norges Håndballforbund (NHF)

Retningslinjer for smittevern fra Helsedirektoratet

Retningslinjer for smittevern fra Moss Kommune

Oversikt over retningslinjer i haller i Region Øst