Hei, alle Herulf-venner!

Det nærmer seg og sommeren og vi har vært gjennom en annerledes vinter og vår. Håndballsesongen 2019-2020 ble brått avsluttet i mars når Norge ‘stengte’ som resultat av Corona. Dette påvirket Herulf betydelig, blant annet gjennom:

• All organisert trening opphørte. Seriekamper ble avlyst. En gode sosial arena og base for aktivitet ‘forsvant’.
• Vi skulle arrangere stor Loppetassturnering og Minirundeforde yngstelagene – de ble avlyst. Det var kjedelig for våre aller yngste barn, samtidig som klubben mistet betydelige inntekter (billetter- og kioskinntekter).
• Herrelaget hadde en rekke hjemmekamper og kvalikkamper til 1. div, samt en publikumskamp med gode inntekter, som alle ble avlyst. Et stort inntektstap, og mye moro som vi ikke fikk ta del i.
• Herulf har alt av salg i Nesparken 17. mai, dagen med mest omsetning i ‘kiosken’. Det falt bort.

Som alle andre – både privatpersoner, skoler, bedrifter og idrettslag – så måtte Herulf snu seg kjapt, få kontroll på situasjonen så langt det lot seg gjøre, og iverksettes ulike tiltak og aktiviteter. Følgende ble gjort:

• Permittering av klubbens lønnede ressurser.
• Kostnadskutt på alt av øvrige kostnader.
• Salg av virtuelle vafler og auksjon/salg av A-lagsdrakter.
• Dialoger med sponsorer. Vi takker spesielt generalpartner Sparebank 1 som foruten at de fornyet sponsorkontrakten midt i denne perioden, også har gitt oss en større pengesum i gave, for nettopp å bidra til at klubben skal stå trygt og kunne gi samme godetilbud etter Corona, som før.
•Vi har søkt offentlige støtteordninger både ift drift og investeringer i utstyr. Og vi har mottatt støtte, blant annet fra Moss Avis/DnB Sparebankstiftelsen til innkjøp av utstyr.

I perioden har mange av våre lag kommet i gang med både hjemmetrening og fellestreninger innenfor gjeldende smitteregler. Vi takker vår trenere for både å ha stilt opp og ikke minst vært kreative i trenings-arbeidet. Samtidig – midt i perioden – ble det klart at vårt herrelag rykket opp til 1. divisjon, det var vel fortjent etter at de ledet serien hele sesongen. Så til høsten blir det 1. divisjonsspill i Moss igjen – vi gleder oss!

I perioden har vi jobbet godt med planlegging av neste sesong. Nye trenere er engasjert der det har vært nødvendig. Vi har videreført samarbeid med HK Rygge, og nå er det også etablert et samarbeid med Son og Drøbak IF på guttesiden (2004/2005/2006). Dette gjør at våre 2005-spillere som var for få til eget lag får en spillarena og at vårt 2004-lag tilført hospiteringsspillere for å kunne stille lag.

Klubben står forut for neste sesong. Vi har sikret gode lagsmiljøer med kompetente trenere. Vi har kontroll på økonomien, til tross for den spesielle perioden vi har vært igjennom. Som de 2 siste årene så vil aktivitetsavgift for første del av sesongen 2020/21 faktureres i juni. Dette sikrer tilstrekkeliglikviditet gjennom sommeren når blant annet kostnader til lagspåmeldinger skal betales. Dersom noen har utfordringer med å betale til forfall så ikke nøl med å be om utsettelse ved å sende e-post til post@herulf.no.

Morsa Cup – vi vet per i dag ikke om vi får til en ’light’ MorsaCup, det betinges at det åpnes for spill mot andre lag. Så det kommer vi tilbake til.

Som andre idrettslag har vi sett noe frafall i coronaperioden. Vi håper dere foresatte motiverer barna til å møte på trening igjen, spesielt når vi starter opp etter sommerferien. Så skal vi legge forholdene til rette for at alle barn og unge i Herulf får ta del i, og vokse opp i et miljø og et sosialt fellesskap som gir de utfordringer, mestring, selvtillit og trygghet.

Vi ønsker alle Herulf-venneren god sommer!

Med vennlig hilsen
Styret i HK Herulf Moss