Gjennomføring av årsmøte opprinnelig satt til 26.03.2020 utsettes inntil videre. Herulf vil følge de krav og anbefalinger myndigheter til enhver til fastsetter hva gjelder unngå forsamlinger etc., grunnet utbrudd av coronavirus. Idrettsforbundet har satt ny frist for gjennomføring av årsmøter i idrettslag, til 15. juni.

Vi vil komme tilbake med informasjon om nytt tidspunkt. Saksdokumenter vil publiseres i tid (8 dager) før gjennomføring av møtet.  

Mvh Styret

Styret innkaller herved til årsmøte 2020 i HK Herulf Moss!

Årsmøtet avholdes torsdag 26. mars 2020 kl. 1900 ved klubbkontoret/kafèen i Mossehallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 12. mars til styrets leder Tommy Dilling på e-postadresse tommy.dilling@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Herulf.no.

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av HK Herulf Moss i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder kontaktes på ovennevnte e-postadresse, eller mob: 970 60 005.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret