I januar 2020 gjorde Herulf sammen med HK Rygge en satsing for å spisse kompetansen omkring det sportslige utbudet til klubbene. Sammen valgte vi da å ansette Igor Koprivica og Patrick Braarud som felles ressurser, Igor som sportsjef og Patrick som klubbutvikler. Gjennom å sikre oss disse veldig kompetente og drevne karene – som blitt ettertraktet av større klubber – kan vi som klubber være sikre på at håndballen i Mosseregionen har en lys framtid foran seg. Sammen har Igor og Patrick et overordnet ansvar for klubbutvikling med omfattende fokus for begge klubbene: herunder struktur, rammebetingelser og implementering av strategi. Ansvar ift. treningsutvikling og rekrutteringsaktiviteter for J/G16 til og med senior. Samme blir de det viktigste bindeleddet mellom styret, trenere, støtteapparat og spillere.

Kontaktinformasjon

Sportsjef

Igor Koprivica
922 84 888
✉ ikohandball@hotmail.com

Klubbutvikler

Patrick Braarud
452 54 810
✉ patrick@braarud.net