Hva er viktig for oss?
HK Herulf Moss ønsker ikke bare at barn og unge skal lære å spille håndball, men at de skal vokse opp og virke i et miljø og et sosialt fellesskap som gir de utfordringer, mestring, selvtillit og trygghet. Klubbens viktigste formål er å bidra til en trygg og god oppvekst for å gi de beste forutsetninger til å lykkes videre i livet.

Vårt miljø – Vårt ansvar
Herulf har i mange år hatt miljøsiden som en sentral del i klubben. Miljøbegrepet er materialisert gjennom vårt motto ‘Vårt miljø, vårt ansvar’. I det ligger det at alle og enhver i klubben, spillere, trenere, oppmenn, foresatte og andre, har ansvar for et godt lags- og klubbmiljø. Og som sagt, det er alles ansvar, hver for seg og sammen.

Miljøbegrepet går utover det å være en god lagspiller og ha respekt for hverandre. Det omfatter likeså godt det å ha et godt fysisk miljø i hallen og der vi ferdes. ‘Vårt Miljø, Vårt Ansvar‘ etterleves på alle plan, og alle steder, også når vi spiller bortekamper og er på reise. Hvert lagsmiljø lager / opp­daterer ved inngangen av sin sesong, med basis i ‘Vårt miljø, vårt ansvar’, en Miljøavtale der man enes om hva som er viktig for sitt lag. Innhold kan variere fra år til år, og er ofte enkle ting for de minste (som f.eks. å være en god venn,  ikke å sprette ball når treneren snakker) og litt mer utdypende for de eldre (forhold relatert til sosiale media, rus, felles ansvar for å bygge hverandre opp etc).

Foto: Sara Sanderød

Klubbens miljøutvalg
Herulf har organisert miljøarbeidet i eget Miljøutvalg ledet av styremedlem for ‘Barn og miljø’. Alle aldersbestemte lag i klubben har en miljøansvarlig foresatt som representerer sitt lag i dette utvalget, samt jobber med ‘Vårt miljø, vårt ansvar’ i eget lag. Miljøutvalget i klubben har ansvar for flere av klubbens fellesarrangementer, f.eks. Grøtulf som er klubbens juleavslutning der vi går rundt juletreet, spiller kamper mot hverandre, kårer beste kostyme, og spiser grøt. Miljøutvalget er også sentralt i planlegging og gjennomføring av fellescup på våren. De siste årene har vi vært ca 200 som har dratt til Sverige i mai måned for å spille håndball og kose oss.

Ungdomsutvalget
Herulf har et eget Ungdomsutvalg bestående av representanter fra de aldersbestemte lagene. Her kan barn og unge i klubben ta opp forhold som de mener er viktige, noe de vil endre eller komme med forslag til aktiviteter for øvrig. Ungdomsutvalget har rett til å ta opp saker i styret og har også møterett i styret i de samme sakene. Ungdomsutvalget planlegger og gjennomfører sosiale aktiviteter for barn og unge i klubben og de kan delta på ulike kurs i regi av Idrettsforbundet. 

Miljøpartner
Om du vil støtte miljøarbeidet i klubben så kan du gjøre dette på ulike måter. Det kan være hjelp til og tilrettelegging rundt ulike miljøarrangementer eller økonomisk støtte i form av sponsoravtale rettet mot miljøsiden spesielt. Om du vil støtte eller har andre innspill til vårt miljøarbeide så kontakt oss på post@herulf.no