Trener Geir Nicoll
Telefon 976 34 233
E-post nicollgeir@gmail.com

Trener Per Christian Pettersen
Telefon 932 19 290
E-post perchristian.pettersen@gmail.com

Treningstider

Tirsdag 18:30-20:00 Hoppern
Onsdag 16:30-18:00 Mossehallen
Lørdag 12:30-14:00 Mossehallen