Trener Sebastian Guttulsrød
Telefon
E-post sebastgu@hotmail.com

Trener Tonje Skinnarland
Telefon 934 98 602
E-post tonje.skinnarland@gmail.com

Trener Henrik Naper Høston
Telefon 936 28 260
E-post henapho@gmail.com

Trener Tor Lundsvoll
Telefon 996 37 067
E-post tor.lundsvoll@hotmail.com

Trener Cathrine Fundingsrud
Telefon 975 27 720
E-post cahtrine@fundingsrud.no

Oppmann Kai Brun
Telefon 982 44 708
E-post kbr@juhlergroup.no

Treningstider

Mandag 17:30-19:00 Mossehallen
Onsdag 16:30-18:00 Mossehallen
Fredag 18:30-20:00 Hoppern