Foto: Sara Sanderød

Trener Cato Gleditsch
Telefon 995 85 181
E-post catogleditsch@gmail.com

Trener Trond Timmerman
Telefon 910 09 820
E-post trond@cdnlighting.eu

Trener Kjetil Westheim-Tomter
Telefon 959 09 213
E-post Kjetil_tomter@hotmail.com

Trener Anne Lise Haldorsen
Telefon 980 313 58
E-post anne.lise.haldorsen@gmail.com

Trener Ingeborg Øien Thorsland
Telefon 952 43 205
E-post ingeborgthorsland@gmail.com

Oppmann Marte Andersen
Telefon 932 88 077
E-post marte@oluf.no
Treningstider
Tirsdag 17:30-19:00 Hoppern
Lørdag 11:00-12:30 Mossehallen