Kontaktinformasjon

Har du lyst til og bidra med dine erfaringer og din kunnskap for å drive Herulf videre mot nye høyder? Ikke tvil! Vi søker stendig kompetanse for å spisse organisasjonen. Kontakte post@herulf.no for mer informasjon!

Styreleder
Tommy Dilling
Telefon: 97 06 00 05
E-post: tommy.Dilling@nordnet.no

Økonomi
Marianne Engebretsen
Telefon: 92 24 93 46
E-post: okonomi@herulf.no

Arrangement
Arnhild Hjelde
Telefon: 91 56 22 32
E-post: arnhild_hjelde@hotmail.com

Marked
Alexander Wiig
Telefon: 902 74 945
E-post: alexander.wiig@imfamna.no

Varamedlemmer
Cato Gleditsch
Telefon: 995 74 945
E-post: catogletisch@gmail.com

Bjørn Kvien
Telefon:
E-post: bjhar-k@online.no

Sportslig leder – Elite og rekrutt
Hanne Skogli
Telefon: 934 39 605
E-post: hanne.skogli@gmail.com

Sportslig leder – Yngres Øystein Larsen
Telefon: 90 56 41 34
E-post: øystein.larsen@nordea.no

Barn og miljø
Sverre Bromander
Telefon: 970 69 057
E-post: sverre.bromander@gmail.com

MORSACup
Liv Jorunn Hallerud
Telefon: 98 20 31 72
E-post: livhallerud@gmail.com