Kontaktinformasjon

Har du lyst til og bidra med dine erfaringer og din kunnskap for å drive Herulf videre mot nye høyder? Ikke tvil! Vi søker stendig kompetanse for å spisse organisasjonen. Kontakte post@herulf.no for mer informasjon!

Styreleder
Sverre Bromander
Telefon: 97 06 90 57
E-post: sverre.bromander@gmail.com

Økonomi
Kenneth Akselsen
Telefon: 99 24 09 76
E-post: okonomi@herulf.no

Arrangement
Elin Ellan
Telefon: 97 78 19 64
E-post: elin@targetwines.no

Marked
Alexander Wiig
Telefon: 902 74 945
E-post: alexander.wiig@imfamna.no

Varamedlemmer
Cato Gleditsch
Telefon: 995 74 945
E-post: catogletisch@gmail.com

Bjørn Kvien
Telefon: 91 53 45 42
E-post: bjhar-k@online.no

Sportslig leder – Elite og rekrutt
Trond L Timmermann
Telefon: 91 00 98 20
E-post: trotim@msn.com

Sportslig leder – Yngres Christian Thue Bjørndal
Telefon: 40 89 87 66
E-post: christiab@nih.no

Barn og miljø
Fredrik Berg Nygård
Telefon: 46 97 14 00
E-post: at@at-eiendom.no

MORSACup
Liv Jorunn Hallerud
Telefon: 98 20 31 72
E-post: livhallerud@gmail.com