HK Herulf Moss har ca. 20 håndballag. Både jenter, gutter, damer og menn er aktive i Herulf. Vi har også eget HU-lag, og vi ønsker å vokse innenfor alle våre lagsmiljøer.

Vårt motto «Vårt miljø, vårt ansvar» ligger til grunn for alle våre aktiviteter. I tillegg er «flest mulig, lengst mulig, best mulig» en god beskrivelse på at vi ønsker å tilby både bredde og satsningsmiljøer. Vi ønsker samtidig å samarbeide med andre klubber i regionen, og i sum skal dette gi våre medlemmer en god, stabil og utviklende arena for sport og sosial mestring. Vi har for kommende sesong tilrettelagt for økte ressurser rundt trenersiden og ønsker å tilby et godt trenermiljø og gode utviklingsmuligheter, i en spennende og tradisjonsrik klubb.

HK Herulf Moss søker nå flere trenere, på flere års trinn, som har lyst til å utvikle unge spillere, jobbe etter klubbens visjon, verdier og sportsplan. Du bør være trygg i rollen, faglig sterk, entusiastisk, en god pedagog og ha evne til å utvikle både andre og deg selv. Fair play, samhold, respekt og engasjement er verdier du setter høyt, og du har evne til å se håndballen i et større perspektiv. Derfor gleder vi oss til å introdusere deg for «Vårt miljø, vårt ansvar» som ligger til grunn for vår virksomhet.

Du vil få ansvaret for et eller flere lag, hvor vi ønsker at du bidrar til å skape et godt lagsmiljø, treningsopplegg og spillerutvikling over tid, i tråd med klubbens sportsplan. Du vil inngå i et sterkt trenernettverk hvor klubben vil legge til rette for personlig utvikling og sportslig suksess.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Meld gjerne din interesse her så tar vi kontakt med deg: http://j.mp/2HTRJvV 

Kontakt:

Kenneth Akselsen
Tlf: 992 40 976
e-post: kenneth.akselsen@gmail.com

Igor Koprivica
Tlf: 922 84 888