Onsdag 27.mars ble det avholdt årsmøte i HK Herulf Moss. Engasjementet var stort, og et nytt styre ble valgt for å lede klubben. Styret hadde i går sin første samling, og består av:

-Arnhild Hjelde (Arrangement)

-Kenneth Akselsen (Sport)

-Liv Jorunn Hallerud (Cup)

-Marianne Engebretsen (økonomi)

-Øystein Larsen (Barn og miljø)

-Tommy Dilling (leder)

I tillegg vil Helen Garnaas og Bjørn Kvien være en del av gruppen gjennom sine roller som valgte varamedlemmer. Ytterligere ett styremedlem planlegges valgt så fort som mulig.

Styrets viktigste fokus på kort sikt er forberedelse inn mot neste sesong, samt å få trenerressurser på plass rundt de ulike lagsmiljøene. En ‘stillingsannonse’ har i dag blitt publisert, som gjerne må deles. Ut over dette går vil styret nå gå inn i en planleggingsfase for å kartlegge oppgaver som skal utføres det kommende året.

Ellers gleder vi oss til at hele klubben drar til Aranäs Open i slutten av mai. Helgen 16-18. august arrangerer vi Morsa Cup sammen med HK Rygge, som også er helgen der hele Herulf stiller på dugnad. Kick Off /miljøsamling for sesongen 2019/2020 planlegges avholdt torsdag 22. august.

Vi ser frem til å jobbe for at alle våre medlemmer skal oppleve gode og utviklende treningshverdager i sine lagsmiljøer, at hvert medlem skal oppleve trygghet, tilhørighet og mestring, og at Herulf som klubb skal utvikle seg videre. Klubbens motto ‘Vårt miljø, vårt ansvar’ vil være sentralt i styrets videre arbeid.

Dersom du har innspill til oss så send gjerne en e-post til post@herulf.no

Med vennlig hilsen

Tommy Dilling

Styreleder, HK Herulf Moss