Innkalling til Årsmøte i HK Herulf Moss onsdag 27. mars 2018 kl. 19

Sted: Mossehallen, Kiosk.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes senest 13. mars 2019 til post@herulf.no

Fullstendig sakliste legges ut her senere.

Saksliste: Klikk her Årsberetning_Oppdatert saksliste

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3: Valg av dirigent, sekretær og 2 til å undertegne protokollen
Sak 4: Styrets årsberetning
Sak 5: Regnskapet for 2018 og revisorsberetning

Sak 6. Fastsette medlemskontingent

Sak 7: Innkomne forslag
Sak 8: Styrets forslag til budsjett 2019

Sak 9: Valg 2019

HK Herulf Moss ønsker seg flere støttemedlemmer og et engasjert Årsmøte.
Vi gjør oppmerksom på at de som ønsker å være stemmeberettiget på årsmøte,
må ha betalt medlemskontingent senest 1 måned før årsmøte avholdes, dvs innen 27. februar.

Støttemedlemskap koster kr 350,-, betal til kontonummer 1080.21.05393 og send mail til post@herulf.no om at du har betalt.

Husk: navn, adresse, mail og mob. ved henvendelse.