Igjennom dialog med naboklubber i regionen ønsker HK Herulf å invitere guttespillere fra 15 år og oppover til informasjonsmøte om guttesamarbeidet i regionen.

HK Herulf Moss har tatt initiativ til å løfte håndballen og samarbeid på tvers av klubbene i regionen, både på gutte- og jentesiden. Nå ønsker vi å inviterer spillere, foreldre, og klubbledere knyttet til guttelagene til åpent informasjonsmøte om hvordan vi tenker rundt satsningen på guttehåndballen i HK Herulf og regionen. Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Agenda

Dagens status – potensialet i regionen

Langsiktighet – en 3 års plan for løft av håndballen i regionen

Hva betyr det for deg som spiller?

Veien videre

Tid: 27. februar kl 1900 – 2030

Sted: Verket Scene, Moss