Organisasjonsendringer i HK Herulf Moss

HK Herulf Moss og daglig leder Mats Haakenstad har blitt enige om å avslutte samarbeidet. Styret i Herulf har samtidig besluttet at det ikke skal ansettes noen ny person i rollen som daglig leder.

Arbeidsoppgaver og prosesser som i dag har vært dekket av daglig leder skal fordeles på styret, frivillige, og en mindre administrativ stilling. Styret mener at mange av de oppgavene som har vært dekket av en daglig leder i større grad kan dekkes av lagmiljøene selv, frivillige ressurser og styret.

Mer fokus på kjernevirksomheten

I prosessen knyttet til omorganisering og effektivisering av det administrative er det besluttet å fokusere enda mer målrettet med kjerneproduktet til klubben; sport, rekruttering og utvikling av spillere og trenere. Med den bakgrunn er dette har styret opprettet en ny stilling som Sports- og utviklingssjef og ansatt Igor Koprivica i stillingen.  Stillingen rapporterer til Sportslig Utvalg.

Stillingen utgjør 50% årsverk. Ansvarsoppgaver inkluderer:

  • utvikling av klubbens trenere, herunder avholde trenersamlinger
  • jobbe frem og implementere en rekrutteringsstrategi
  • organisere skole/SFO-besøk, arrangering av håndballskoler etc
  • etablere partner/prestasjonsavtaler med samarbeidsklubber

Økonomistyring

Styret har i den forbindelse med føring av regnskap og økonomistyring forhandlet avtale med ny leverandør av regnskapstjenester der klubben har fått en bedre og mer omfattende leveranse samtidig som kostnadene reduseres betraktelig. Dette har vært avgjørende for beslutningen om å ikke ha daglig leder i klubben.

Dugnadsklubb

Styret jobber nå med å få på plass ressurser i de siste områdene, og så langt ser det ut at vi vil kunne drifte klubben mer effektivt, og med mindre lønnede ressurser. HK Herulf Moss er en dugnadsklubb og vi må i større grad hjelpe hverandre med å løse daglige utfordringer, samtidig som vi må jobbe med å få frem ulike område-ansvarlige som har spiss kompetanse på ulike områder.

Vi er også glade for å ha fått på plass en dommerkoordinator i Jim Martin Johansen og utstyrskoordinator i Anders Tveten. Når det gjelder mailadresse så vil post@herulf.no betjenes av Igor Koprivica, Kenneth Akselsen, Øystein Larsen og Helen Garnaas.

Styret er veldig glade for at klubbens herretrener Igor Koprivica har takket ja til jobben som Sports- og utviklingssjef. Igor har imponert alle de månedene han har vært i klubben, og har betydelig erfaring fra de arbeidsoppgaver som ligger i rollen som Sports- og utviklingssjef. Han ser frem til å utvikle Herulf som klubb. Igor starter i sin nye rolle 1. november.

Vi vil blir avholdt et informasjonsmøte i løpet av kort tid for trenere og oppmenn.

 

Styret

19. oktober 2018

Kenneth Akselsen

99 24 09 76