Endringer i styret i HK Herulf

Skrevet av Kenneth Akselsen

HK Herulf ønsker å takke styreleder Fred-Jørgen Evensen for hans innsats i HK Herulf Moss. Evensen har bidratt i en periode der klubben har tatt omfattende grep for å strukturere klubben og få kontroll på økonomistyringen. Styret skulle veldig gjerne hatt med Evensen som styreleder videre, men fortsetter med full styrke på de prosesser som er igangsatt. Vi er samtidig glade for at Evensen vil følge og medvirke på andre områder i Herulf fremover.

Pressemelding fra Fred-Jørgen Evensen:

I et ekstraordinært styremøte mandag 30.04.18 informerte styreleder Fred Jørgen Evensen styret om at han trekker seg som styreleder. Avgjørelsen om å trekke seg kommer som følge av andre forpliktelser som avtroppende styreleder ser seg nødt til å prioritere. Fred Jørgen Evensen vil bidra inn mot Herulf på andre områder men altså ikke lengre som styreleder. Nestleder Kenneth Akselsen vil fungere som styreleder frem til ekstraordinært årsmøte.

«Det er synd at jeg ikke lengre skal være like tett på Herulf, men jeg har stor tro på at klubben vil nå sine mål og fortsette den gode utviklingen den har hatt også fremover.» sier Fred-Jørgen Evensen i pressemeldingen.