Innkalling til årsmøte HK Herulf Moss

Skrevet av Herulf Moss

Innkalling til Årsmøte i HK Herulf Moss onsdag 21. mars 2018 kl. 19

Sted: Mossehallen, Kiosk.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes senest 7. mars 2018 til post@herulf.no

Fullstendig sakliste finnes årsmøte 2017 dokument

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3: Valg av dirigent, sekretær og 2 til å undertegne protokollen
Sak 4: Styrets årsberetning
Sak 5: Regnskapet for 2017 og revisorsberetning

Sak 6. Fastsette medlemskontingent

Sak 7: Innkomne forslag
Sak 8: Styrets forslag til budsjett 2018

Sak 9: Valg 2018

HK Herulf Moss ønsker seg flere støttemedlemmer og et engasjert Årsmøte.
Vi gjør oppmerksom på at de som ønsker å være stemmeberettiget på årsmøte,
må ha betalt medlemskontingent senest 1 måned før årsmøte avholdes, dvs innen 21. februar.
Støttemedlemskap koster kr 350,-, send mail til post@herulf.no
vedr. ønske om medlemskap, du vil få tilsendt faktura på mail.
Husk: navn, adresse, mail og mob. ved henvendelse.