PROGRAM OG KAMPOPPSETT

Klikk her for kampoppsett

 

BILBUTIKK 1 / HERULF CUP 2017

For klassene 11-18 år

25-27 august 2017

BILBUTIKK 1/HERULF CUP 2017

VELKOMMEN ALLE SAMMEN

 

Vi i HK Herulf Moss ønsker deg hjertelig velkommen til årets turnering.

Årets turnering er den 25 i rekken for aldersbestemte lag.  I årets turnering deltar 58 lag fra 19 klubber.  Det spilles på 3 baner i Mossehallen, i tillegg til Nøkkelandshallen (lørdag).

Bilbutikk 1 vil ha utstilling av sine biler utenfor hallen under turneringen, så vi håper mange av dere har lyst til å se litt på bilene og slå av en prat.  

I tillegg vil vår samarbeidende sportsbutikk Standard Sport ha salgsboder inne i Mossehallen. Der vil dere finne mange gode tilbud i løpet av helgen.

Vi håper dere får et hyggelig opphold i Moss, og at dere kommer hjem med mange gode håndballminner.

CUP INFORMASJON!

PARKERING

Det er begrenset antall P-plasser ved Mossehallen.  Det gjøres oppmerksom på at hele område fra innfartsveien er parkeringssone, slik at parkering utenfor oppmerkede plasser er ulovlig.  Parkering henvises til parkeringsplassen på høyre side av innfartsveien inn til Moss (når man kommer fra E6 via «mosseporten»). Bruk undergangen under innfartsveien når dere går fra P.plassen til hallen. Mossehallen.

 

INFORMASJON

Ved ankomst Mossehallen må en leder pr. lag henvende seg i turnerings-sekretariatet inne til høyre i hallen.  Her vil det bli utlevert nødvendige opplysninger, og eventuelle endringsmeldinger.  Lag som har første kamp i Nøkkelandshallen lørdag møter direkte der og får lagsinformasjon der.

 

TURNERINGS-SEKRETARIATET

-befinner seg inne i Mossehallen.  Navneliste på spillerne skal leveres her senest 20 minutter før første kamp spilles.  Her vil dere også få utdelt lagsinformasjon.  For de som har første kamp i Nøkkelandshallen skal listene leveres til hallansvarlig der, senest 20 minutter før første kamp.

 

TELEFON

Kontakt direkte med turneringsledelsen i Mossehallen er mulig på følgende tlf.nr. 91850903/ 91534542

 

BANER

Kampene avvikles i Mossehallen, bane 1-3 (Bane 1 merket A i hallen, 2 merket B og 3 merket C) og Nøkkelandshallen bane 4.

HALL-REGLER

Det blir nødvendigvis trangt om plassen i garderobene.  Vis hensyn og gjør garderobeoppholdet så kort som mulig.  Hold god orden å egne eiendeler.  HUSK! IKKE LEGG IGJEN VERDISAKER I GARDEROBENE!  Det er gode muligheter for oppvarming utenfor hallen.  UTESKO TILLATES IKKE BRUT INNE PÅ SPILLEBANENE. SKO MED SVARTE SÅLER, UANSETT KVALITET, VIL IKKE BLI TILLATT BRUKT.  Det er ikke tillatt å sitte ute på gulvet i hallen mellom spille baner.

 

KAFETERIA/KIOSK

Det er stor kafeteria/kiosk i Mossehallen.  Her er det mulighet for kjøp av drikke, pølser, baguett, toast osv.  Det vil også (væravhengig) bli mulighet for kjøp av hamburgere ute.  VI MINNER OM AT DET IKKE ER TILLATT Å SPISE MEDBRAKT MAT I KAFETERIA!  Kafeteria har bankterminal og Vipps, men det er ikke mulig å ta ut penger her.  Trenger man kontanter er det lurt å ta ut dette før man ankommer hallen.  Ellers er det minibank på bensinstasjon over gaten.

I Nøkkelandshallen er det også kiosk, men mindre enn i Mossehallen.

 

KAMPOPPSETT/AVVIKLING

Kampendringer:  På grunn av lag som eventuelt trekker seg, og andre uforutsette hendelser, kan kampendringer måtte foretas helt frem til turneringsstart.

SJEKK KAMPOPPSETT SPESIELT NØYE FOR Å SE OM DITT LAG ER INVOLVERT I NOE NYTT!

Hvis kampendringer må foretas i løpet av turneringen, vil berørte lag bli kontaktet og endringen oppført på resultat tavlen ved hovedsekretariatet.  NB! Det er kampoppsettet på oppslagstavla i hallen og på nett som er det offisielle.

J11 består av 8 lag, delt opp i 2 puljer. De spiller aktivitetsserie.

J12 består av 11 lag, delt opp i 3 puljer. I pulje A som består av 3 lag spilles dobbel serie.  De spiller A og B sluttspill.

J13 består av 8 lag, delt opp i 2 puljer. De spiller A og B sluttspill.

J14 består av 16 lag, delt opp i 4 puljer. De spiller A og B sluttspill

J15 består av 5 lag, de spiller enkeltserie og A sluttspill

J16 består av 6 lag, delt opp i 2 puljer. De 2 beste i puljen etter innledende kamper går til A-sluttspill, mens 3’erne går direkte til B-finale.admin

J18 består av 4 lag, de spiller enkeltserie og A-sluttspill.

CUP-REGLEMENT

Det spilles etter NHF`s kampreglement og spilleregler.  Senest 20 min.  før første kamp skal cupsekretariatet inne i hallen motta skriftlig fortegnelse over deltakere (spillere/ledere) med navn og fødselsdato, samt adresse og mobiltelefon på minst en voksen ansvarlig leder.  Denne er ansvarlig for deltakernes oppførsel under reise til og fra arrangementet og under oppholdet.  Hvert lag er ansvarlig for at spillerne har med seg gyldig dokumentasjon for å kunne dokumentere alder.

INNBYTTEBEGRENSNING I ALDERSBESTEMT HÅNDBALL

Fra og med sesongen 13/14 er det kun anledning til å bytte spillere når eget lag har ballkontroll. Regelen gjelder for alle kamper i aldersbestemte klaser som spilles på full bane, til og med jenter/gutter 16 år.  NB! Regelen gjelder ikke for målvakt.  For mer info vises til håndballforbundets side under spilleregler 4.4, 4.5, 13.1, 16.1

 

FRIMERKEFORBUD I YNGRE ALDERSKLASSER

Norges Håndballforbund har besluttet å innføre et frimerkeforbud (heretter kalt punktmarkering) i yngre håndballen til og med aldersklasse 16, gjelder fra og med sesongen 15/16.

 

Det er ikke tillatt å sette en motspiller ut av spill med det formål å  passivere vedkommende gjennom å innta en varig posisjon slik at motspillers valg og handlefrihet hindres.

Det er tillatt med utgrupperte forsvarsformasjoner som eksempel: 5-1, 4-2, 3-3, 3-2-1 og helbanepress.  Disse formasjonene betraktes som en naturlig del av håndballspillet og skal ikke bedømmes som ureglementert ved riktig utførelse.

 

All bruk av alkohol i forbindelse med turneringen – under reise og opphold – er forbudt.

Overtredelse av dette forbud medfører spilleforbud for lag eller enkeltspillere – og eventuelt funksjonsforbud for ledere – i resterende kamper under arrangementet og bortvisning, hjemsendelse og erstatningsansvar.  

 

En spiller kan ikke delta på flere lag i samme årsklasse i turneringen.

 

Lag nevnt sist i programmet (bortelaget) er ansvarlig for draktskrifte ved draktlikhet. Lagledere plikter å undersøke dette på forhånd.  (Husk å ta med reservedrakter).  Hjemmelaget stiller på banehalvdelen nærmest tribunen, med ball og tar avkast.

 

Ved lik poengstilling etter innledende puljespill avgjøres rekkefølgen slik;

 

  • Poeng i innbyrdes kamper
  • Målforskjell i innbyrdes kamper
  • Flest scorede mål i innbyrdes kamper
  • Målforskjell i samtlige spilte kamper i puljen
  • Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen
  • Loddtrekning

 

 

Sluttspillet avvikles som cup.  Ved uavgjort resultat i Semi- og kvartfinaler, avgjøres kampen på første målet vinner eller evt. v/loddtrekning.  En ekstraomgang på inntil 5 minutter starter umiddelbart ved dommer avkast, og med lagene plassert slik de avsluttet kampen.  Hvis ett av lagene scorer før det har gått 5 minutter, vinner dette laget.  Er det fremdeles uavgjort, avgjøres vinneren ved loddtrekning.  Dette skjer i Cup-sekretariatet umiddelbart etter ekstraomgangen.

 

A/B FINALENE avgjøres kun ved første målet vinner.  (Ikke loddtrekning).

 

PÅ GRUNN AV STRAMT TIDSPROGRAM MÅ LAGENE VÆRE KLARE VED SPILLEBANEN MINIMUM 5 MINUTTER FØR OPPSATT TID.  Kampene vil bli satt i gang så fort forrige kamp er avsluttet.

 

HUSK! HJEMELAGET STILLER PÅ BANEHALVDELEN NÆRMEST TRIBUNEN MED BALL OG TAR AVKAST.  DET BYTTES IKKE SIDE MELLOM OMGANGENE.  Dersom lag ikke møter til oppsatt kamptid tilkjennes det møtende laget seieren.

 

Dersom et lag trekker seg etter å ha vunnet en sluttspillkamp, overtar det tapende laget i sluttspillkampen retten til å gå videre.  Dersom dette ikke er mulig blir det walk over for motstanderen i neste kamp.

 

SPILLETID: klassene 10-11 år er 2×10 min.  12 -14 år er 2×15 min. Klassene 15-16 år er 2×20 min. og 18 år er 2×23 min.

 

SPILLETIDENE ER DE SAMME GJENNOM HELE TURNERINGEN!

 

NB! Lag-timeout og timeout ved straffekast gjelder IKKE i turneringen.

 

PROTESTER

Eventuelle protester må skje skriftlig til cupsekretariatet senest 10 min. etter kampens slutt.  Innleggelse av protester må noteres på kampskjemaet undertegnet av dommerne og begge laglederne. Kampskjemaet levers inn sammen med protesten.  Uten dette avvises enhver protest.  Protesten vil bli behandlet av en dommerjury.

Protestgebyr kr. 500,- betales ved innlevering av protest.  Gebyret betales tilbake dersom protesten tas til følge.  Juryen oppnevnes av arrangøren.  Juryens avgjørelse er endelig.

 

DOMMERNE – oppnevnes av turneringsledelsen.

 

PREMIERING

Lagpremie til alle finalister i A- og B sluttspill

Pengepremie til klassevinnere i A-sluttspill (kr. 1.500,-)

Medaljer til alle spillere i aktivitetserien (10-11 år)