HK Herulf Moss inviterer til

Bilbutikk1 / Herulf Cup 2017
For klassene G/J 10-18 år
25. – 27. august 2017

PÅMELDINGSFRIST 7. AUGUST

Meld på ditt lag her!

 

 

Kampene spilles på 3 baner i Mossehallen og Nøkkellandhallen. Ved behov kan det bli brukt gressbaner i Nesparken, fortrinnsvis for de yngste lagene.

10 år 2007 eller senere
11 år 2006 eller senere
12 år 2005 eller senere
13 år 2004 eller senere
14 år 2003 eller senere
15 år 2002 eller senere
16 år 2001 eller senere
18 år 2000 eller senere
Arrangøren forbeholder seg retten til å stryke sist påmeldte lag dersom vi ikke får plass til alle, samt å stryke eller slå sammen klasser for å få til et fornuftig turneringsoppsett.

Klassen 10-11 år spiller aktivitets serie. Det spilles etter NHF`s kampreglement.
Timeout gjelder ikke. Det kan brukes inntil 14 spillere pr. kamp.

Dersom en spiller har godkjent dispensasjon fra en av NHF`s regionskontorer om spill i en annen klasse enn alder tilsier, må denne medbringes og godkjennes av turneringsledelsen i god tid før første kamp. Merk at innesko med sorte såler ikke er tillatt benyttet i på våre spilleflater.

Det er kun tillatt å benytte Greppet Direct sprayklister eller Select Proffcare boksklister. Dette gjelder kun fra og med
årsklassen 15 år.

KLASSEINNDELING
REGELVERK
I klassene 10 – 11 år er spilletiden 2×10 min.
I klassene 12 – 14 år er spilletiden 2×15 min.
I klassene 15 – 16 år er spilletiden 2×20 min.
I klassene 18 år er spilletiden 2×23 min.

Lagene deles inn i puljer på 3 til 5 lag. Det arrangeres A og B sluttspill i
årsklassen 12-18 år med tilstrekkelig påmeldte lag.

Medaljer til alle spillere i aktivitets serien 10-11 år
Pengepremie til klassevinnerene i A-sluttspill (kr. 1.500,-)

Lagpremie til alle i A- og B-sluttspill
Lag som har med dommere, melder på dette ved påmelding. Oppgi navn, mobil og mailadresse, samt nivå dommerne dømmer på.
Påmelding skjer via klubbens hjemmeside www.herulf.no

Påmeldingsfrist: 7. august 2017
Påmeldingsavgift for cup. kr 1300,- for 12-18 år
kr 900,- for 10-11 år
Påmeldingen er ikke godkjent før påmeldingsavgift er betalt.
DE 10 FØRSTE GUTTELAGENE FÅR GRATIS PÅMELDING
Trenger du ytterligere opplysninger om turneringen så ta med kontakt med daglig leder på mob. 91 85 09 03 eller turneringsleder Bjørn Kvien tilf.: 915 34 542 eller mail til: post@herulf.no
Ansvarlig for kampoppsett er Erik Reier – mobil 952 71 441 eller mail: broad-a@online.no

Overnatting på forespørsel