Nyheter

Yngres avdeling

Våre lag sesongen 16/17  –  Kontaktinformasjon Nedenfor ser du hvilke lag klubben stiller inneværende sesong. Ved å klikke på laget vil du frem kontaktinformasjon

NB !
Vi gjør oppmerksom på at kontaktpersoner i forhold til de enkelte lag i ny sesong vil bli oppdatert fortløpende.
Det vil nok ta litt tid før de enkelte lag for satt sitt apparat, men bruk de kontaktpersoner som står oppført uansett. De vil evnt. lose deg videre til rette vedkommende.

3824393827

 Våre Guttelag

Gutter 1998 / G18

Gutter 2000 / G16

Gutter 2003 / G13

Gutter 2004 / G12

Gutter 2006 / G10

Gutter 2008 / G8

 Våre Jentelag

Jenter 1998 / J18

Jenter 2000 / J16

Jenter 2001 / J15

Jenter 2003 / J13

Jenter 2004 / J12

Jenter 2005 / J11

Jenter 2006 / J10

Jenter 2007 / J9

Jenter 2008 / J8

 Tilbud for psykisk utviklingshemmede

Team Herulf

Partner

rgb_SB1_Ostf_Akersh_verti_pos  logo   moss_avis_logo.thumb  spenst.thumb

Sponsor
Patriot

Skolt_Eiendom.thumbSkolt_Pukkverk.thumbLink_Logo.thumbpspress.thumbnorprofilStandard sport

Støttespiller

stottespillere

609695609698224809 608630