Nyheter

Ungfond

Ungdommens miljøfond: Stiftet i 2004 av HK Herulf
Fondet som støtter aktivitet som bidrar til et trygt og utviklende oppvekstmiljø for byens barn og unge i byen vår.

Ungdommens Miljøfond eller Ungfond som det kalles ble stiftet av HK.Herulf i 2004 og har som mål å være med å bidra til et bedre oppvekstmiljø for barn og unge i Moss.

Fondet er ikke knyttet opp mot klubben ut over at vi står som garantist for det beløp som fondet maksimalt kan dele ut årlig (50 000,-)
Ungdommens Miljøfond ledes av advokat Marte Reier og i tillegg til leder sitter byens ordfører i styret.
Det er kun fondets leder som har disposisjonsrett for fondets konto.

Midler utdelt for første gang i 2005
Det var to av byens skoler som fikk tilsagn om midler fra Ungfond det første året. Det var Verket Skole, som fikk 15.000 til oppretting av aktivitetsløype i skogholtet ved skolen og Krapfoss Skole, som fikk tilsvarende sum til oppretting av «Tarzan-løype».

Sommerferie.sized

Hvem kan søke om midler fra fondet ?
Enkeltpersoner, elevråd på barne- og undomskskoler /videregående, FAU ved skolene, brukere av fritidsklubber, idrettslag og andre organisasjoner som ønsker å starte aktivitetstilbud som ligger utenfor eksisterende tilbud, barn og unge i borettslag, bydeler m.m.
Utbetaling av tildelte midler skjer først etter at godkjent sluttrapport med underbilag foreligger.

Hvis du er en av de som har en brennende ønske om å skape en aktivitet for barn og unge, så sett deg ned og ta pennen fatt.

Søknaden sendes til :
Ungdommens Miljøfond
co Marte Reier
Cort Adelers Gate 8
1515 Moss

Søknadsfrist for midler i 2016 er 9. desember

Partner

rgb_SB1_Ostf_Akersh_verti_pos  logo   moss_avis_logo.thumb  spenst.thumb

Sponsor
Patriot

Skolt_Eiendom.thumbSkolt_Pukkverk.thumbLink_Logo.thumbpspress.thumbnorprofilStandard sport

Støttespiller

stottespillere

609695609698224809 608630