Nyheter

Styret 2017-2018

 Verv

 Navn

 Mobil

 Leder

 Fred -Jørgen Evensen

  915 78 200

 Nestleder

 Siri Svendgård-Stokke

 478 14 011

 Sport

 Gry Bjerketvedt

 977 03 654

 Arrangement/Miljø

Bjørn Kvien

915 34 542

 Arrangement/Miljø

Petter Fosse 995 60 936
Økonomi Ole Sverre Strand  926 01 843
Klubbsamarbeid Kjetil Fjeldstad  992 47 651
Spillere Michael Nilsplas Wold 991 11 987
Spillere Maren Eline Eek 948 71 718

 

Partner

rgb_SB1_Ostf_Akersh_verti_pos  logo   moss_avis_logo.thumb  spenst.thumb

Sponsor
Patriot

Skolt_Eiendom.thumbSkolt_Pukkverk.thumbLink_Logo.thumbpspress.thumbnorprofilStandard sport

Støttespiller

stottespillere

609695609698224809 608630