Nyheter

Om Herulf

Vi er alle representanter for HK Herulf Moss. Din væremåte er klubbens ansikt utad.

Spillere
• Respektere dommerne og ledere og motstandere
• Respekt for lagkameratene
• Akseptere nederlag
• Styrke lagmoralen og fellesskapet
• Gi støtte til de rundt deg i med og motgang
• Ha en akseptabel språkbruk
• Gjøre sitt til at håndball i vår klubb er en topp aktivitet
• Overholde de lover og regler som er satt for spillet.

Ledere
• Være et forbilde for de unge
• Ha en ryddig fremferd overfor dommere og motstandere
• Sette grenser
• Akseptere at «å gjøre feil» er en del av læringen
• Være rettferdig, la alle få delta og få føle tilhørighet
• Ha en akseptabel språkbruk
• Gjøre sitt til at håndball i vår klubb er en topp aktivitet
• Sette «fair-play» i fokus

Foreldre
• Ha respekt for ledere, dommere og motstandere
• Støtte og oppmuntre laget
• Ta del av barnas aktiviteter
• Reagere og hjelpe ledere ved evt. dårlig oppførsel
• Ha en akseptabel språkbruk

Klubbens målsettning
Overordnede mål
• Det skal være gøy å være med i vår håndballklubb
• Alle lag skal støttes rettferdig
• Alle klubbens medlemmer skal føle at det blir tatt vare på og at man bryr seg om dem.
• Skape økt engasjement ut i familiene til våre medlemmer.
• All representasjon av klubben skal foregå uten at det nytes rusmidler
• Motivere foreldre til innsats for klubben

Sportslige mål
• Å klare å stille lag i alle årsklasser i yngres avdeling.
• En sportslig satsing på seniorlagene skal ikke skje på bekostning av  ungdomsarbeidet i klubben.
• Satse på egen og lokal rekruttering til våre seniorlag
• Alle skal føle tilhørighet, uansett ambisjoner, og alle skal ha et tilbud på og/eller utenfor banen

Økonomiske mål
• Fremstå som en klubb med stabil økonomi
• Ingen prosjekter/satsninger skal settes i gang
uten at man har de nødvendige økonomiske midler til rådighet på forhånd

Lov for HK Herulf (vedtatt 30.mars 2016)

Partner

rgb_SB1_Ostf_Akersh_verti_pos  logo   moss_avis_logo.thumb  spenst.thumb

Sponsor
Patriot

Skolt_Eiendom.thumbSkolt_Pukkverk.thumbLink_Logo.thumbpspress.thumbnorprofilStandard sport

Støttespiller

stottespillere

609695609698224809 608630