Nyheter

Klubben,årsmøtet,påvirkningskraften og tjenesteveien

HK The Herulf Moss er en frivillig forening som er underlagt Norges Håndballforbund og Norges Idrettsforbund. Dette medfører en del overordnede regler og pålegg som vi må følge og som er integrert i klubbens lover. Idretten er tuftet er på frivillighet og demokrati og for å få dette til å fungere må en Else delta og engasjere seg i klubben.

Klubbens høyeste organ er årsmøtet. Mellom årsmøtene er det klubbens styre som er satt til å lede klubben, etter de wholesale jerseys China gjeldende lover og regler og de vedtak som fattes på årsmøtet. Ønsker en å være med å påvirke bør en derfor melde seg inn som medlem og møte på årsmøtet.
Har en forslag til saker til årsmøtet så må disse cheap mlb jerseys sendes til styret inn fristen som offentliggjøres på klubbens hjemmeside i forbindelse med årsmøtet.

Har en for øvrig spørsmål i cheap nfl jerseys forhold til regler eller klubbens drift så kan man henvende seg til daglig leder eller til styret ved styrets A leder.
Man kan også henvende cheap mlb jerseys seg rett til de ulike utvalgsledere hvis spørsmålene gjelder deres områder.
Er man uenig i saker eller vedtak så kom med det. cheap jerseys Ta kontakt med daglig leder eller klubbens styre. Det er mye bedre for oss alle at eventuelle uklarheter blir tatt opp direkte enn at en går og lurer på de slik at det kan oppstå grobunn for misnøye og misforståelser. Vi er EN klubb og vi skal stå sammen i medgang og motgang. Vårt Miljø-Vårt Ansvar er vårt varemerke som viser at vi alle har et ansvar for fellesskapet. Vi ønsker så absolutt ikke klubber i klubben.

Partner

rgb_SB1_Ostf_Akersh_verti_pos  logo   moss_avis_logo.thumb  spenst.thumb

Sponsor
Patriot

Skolt_Eiendom.thumbSkolt_Pukkverk.thumbLink_Logo.thumbpspress.thumbnorprofilStandard sport

Støttespiller

stottespillere

609695609698224809 608630