Nyheter

Ekstraordinært årsmøte

Styret i HK Herulf Moss kaller inn til ekstraordinært årsmøte onsdag 3. mai kl. 20:15 i Mossehallen.

Saker til behandling:

1. Valg av statsautorisert revisor.

2. Valg av kontrollkomite.

3. Årsbudsjett for 2018.

 Budsjett 2017-2018

 

Mvh

HK Herulf Moss

Styret

Partner

rgb_SB1_Ostf_Akersh_verti_pos  logo   moss_avis_logo.thumb  spenst.thumb

Sponsor
Patriot

Skolt_Eiendom.thumbSkolt_Pukkverk.thumbLink_Logo.thumbpspress.thumbnorprofilStandard sport

Støttespiller

stottespillere

609695609698224809 608630