Nyheter

Du som tillitsvalgt

HK Herulf Moss – det er oss det!

HK Herulf Moss er et av byens største idrettslag med ca. 500 medlemmer. Mange lag,stor aktivitet og spenstig mangfold. For å kunne fungere godt er det viktig at vi har mange tillitsvalgte rundt alle lag og at vi drar i samme retning.

Håndball er i seg selv en utfordrende sport. Det er mange momenter som skal beherskes før man er utlært. Det samme kan man si om oppgavene til våre tillitsvalgte. Vi har som klubb utviklet oss mye de seneste årene og vi ønsker jo å utvikle oss videre. Dette krever imidlertid at vi har mange nok frivillige som er villig til å ta i et tak og som er inneforstått med at det som regel krever litt jobbing før man kommer i mål.

For at man skal lykkes i sitt verv er det viktig at vi er flinke til å gi god informasjon og at vi gir rett opplæring som til slutt forhåpentligvis vil ende opp i økt kunskap og økt engasjement og glede.

Vi ønsker via denne siden å sette fokus på viktige områder i klubben vår og ber om at du leser alt sammen, selv om en del av dette ikke berører din oppgave som tillitsvalgt. Alt henger sammen og derfor blir dette svært viktig.

Vi har nedenfor valgt å lage en meny som omhandler de forskjellige momentene vi mener du bør vite litt om:

Slik er vi organisert

Klubben,årsmøtet,påvirkningskraften og tjenestevei

Våre informasjonskanaler og møtefora

Du er en viktig del av laget

Den økonomiske siden

Arrangement

Miljø

og så til slutt….

Partner

rgb_SB1_Ostf_Akersh_verti_pos  logo   moss_avis_logo.thumb  spenst.thumb

Sponsor
Patriot

Skolt_Eiendom.thumbSkolt_Pukkverk.thumbLink_Logo.thumbpspress.thumbnorprofilStandard sport

Støttespiller

stottespillere

609695609698224809 608630